PERSONUPPGIFTSPOLICY – GDPR

 

Personuppgifter och ändamål

Hantering och översikt över beställningar och returer

Informationen samlas in för att vi ska kunna säkerställa din leverans av beställningen samt få fram information till dig gällande beställningen/returen, hantering reklamations- och garantiärenden samt genomföra återbetalningar. Informationen samlas även in för att ge dig en relevant köpupplevelse via hemsidan, email och/eller sms; som t.ex. leveransuppdateringar, orderstatus och kontoöversikt.

Personuppgifter som behandlas

Namn. Kontaktuppgifter: telefonnummer, e-post. Adressuppgifter: fakturaadress, leveransadress och IP-nummer. Orderhistorik: valda betalsätt och beställda varor. Personnummer. Den lagliga grunden är ett fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras.

Kundserviceärenden och kundkontakt

För att kunna lösa dina kundärenden och ge dig den bästa köpupplevelsen vill vi alltid kunna svara på alla dina frågor och därför behandlar informationen som vi får av dig vid kundkontakt endast för att leverera en hög servicegrad och för att hjälpa dig.

Personuppgifter som behandlas

Namn. Kontaktuppgifter: telefonnummer, och e-post. Adressuppgifter: fakturaadress, leveransadress, IP-nummer. Orderhistorik: valda betalsätt och beställda varor. Korrespondenshistorik: mail, telefon, sociala medier, chatt och digitala kanaler. Personnummer. Den lagliga grunden är ett berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet.

Personuppgifter som behandlas

Namn. Kontaktuppgifter: telefonnummer och e-post. Adressuppgifter: fakturaadress, leveransadress och IP-nummer. Orderhistorik: valda betalsätt och beställda varor. Korrespondenshistorik: via mail, telefon, sociala medier, chatt och digitala kanaler. Personnummer. Den lagliga grunden är den rättsliga förpliktelsen. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras.

Utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster för kundens bästa

Informationen kan komma att samlas in vid recensioner och tävlingar för att anpassa våra tjänster och göra dem mer relevanta och användarvänliga för dig som kund.

Personuppgifter som behandlas

Namn. Kontaktuppgifter: telefonnummer och e-post. Adressuppgifter: fakturaadress, leveransadress och IP-nummer. Ålder. Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik). Tekniska data och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform). Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten etc. Den lagliga grunden är ett berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Möjliggöra riktad marknadsföring

För att kommunicera relevant information och erbjudanden till dig analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt. Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer och inspiration.

Personuppgifter som behandlas
Kontaktuppgifter: telefonnummer, e-mail och ip-nummer. Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik). Angivna kundval avseende produkter och tjänster. Den lagliga grunden är ett berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden.

Lagring

Vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och för att fullfölja våra legala åtaganden. Så länge du har ett kundkonto hos oss kommer vi även att spara information tillhörande kontot, denna kan raderas när som helst på din begäran. När vi inte längre behöver förvara din information, kommer denna att raderas och/eller förstöras.

Tillgång och behandling av personuppgifter

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon tredje part. Däremot samarbetar vi med utvalda leverantörer och tjänster som vi delvis delar dina personuppgifter med för att förbättra eller/och överhuvudtaget möjliggöra din kundupplevelse och köp hos oss, dessa är så kallade personuppgiftsbiträden. Alla våra partners är noggrant utvalda och följer kraven för GDPR för att säkerställa all information och skydd av dina personuppgifter. I följande fall kan personlig information delas med våra personuppgiftsbiträden som t.ex. IT-, marknadsförings- och ekonomiföretag. Vi delar även dina personuppgifter med vissa parter som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med en part som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller partens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Dessa aktörer kan vara t.ex. statliga myndigheter, försäkringsföretag, betalleverantörer (banker, betaltjänstleverantörer och kortinlösen) samt speditörer.

Google

Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Dina rättigheter

Du har rätt att få personuppgifterna som vi har om dig. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade. Ifall vi mottar en begäran så kommer vi fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas ut till rätt person. Du har rätt till rättelse, rätt att dra tillbaka medgivande (t.ex. avsluta prenumeration/utskick), rätt till radering (om vi inte har något legalt krav att spara), rätttill begränsning av användandet, göra invändningar, rätt till dataportabilitet (endast information som du har delgett oss). Du har rätt att neka eller få justerat dina personuppgifter som används för direktmarknadsföring, detta innefattar t.ex. nyhetsbrev och sms, där du kan göra de nödvändiga ändringarna för respektive kanal genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick. Datainspektionen är ansvarig och den som anser att vi hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål hos Datainspektionen. Personuppgiftsansvarig är TopLady Sweden AB, org.nr. 556891-4054.

Anti-spam policy