Policy sociala medier

#YESTOPLADY

Vi älskar när vi taggas och nämns i sociala medier och ber då ibland om lov att få dela materialet i våra kanaler. Materialet publiceras då främst på vår site men kan också komma att publiceras i våra andra sociala kanaler såsom t.ex. nyhetsbrev, Instagram eller Facebook. Den text som är publicerad kan komma att komma med i originalform, eller något redigerad, ibland helt utesluten, förutsatt att du svarar #yestoplady

Du ger TopLady Sweden AB (556891-4054) en icke-exklusiv, royalty fri licens att använda dina bilder i marknadsföring och/eller reklam. Du ger oss då även rätten att reproducera, distribuera och redigera ditt material. Du garanterar också att du äger rättigheterna till det material du postat och att tillstånd finns från personerna i bilden/videon samt att du är myndig.

I och med att du godkänner detta frigör du TopLady från ekonomiska skyldigheter för användning av dina bilder. Du befriar och godkänner även personer som handlar från toplady.se från alla anspråk (inklusive fordringar från tredje part) och skulder i samband med användning av bilderna enligt ovan.

Om du vill återkalla samtycket att dela dina bilder med TopLady kan du klicka på “i”-ikonen i nedre vänstra hörnet i din bild, på vår site. Den länkar dig sedan till ett formulär där du kan återkalla ditt samtycke.

Tack för ditt samarbete! 

Läs mer om våra samarbeten